Sähköpostilistan rekisteriseloste

 

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Rekisteriä pitää ja käyttää vain Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kankaanpään yhdistys ry.

Yhteyshenkilö: Meri Toppari, jäsenvastaava

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteri on tarkoitettu jäsenten ilmoittamien sähköpostiosoitteiden säilyttämiseen sähköisen tiedottamisen tarkoituksiin. Listan jäsenille tiedotetaan tapahtumista ja palveluista sekä osoitteita käytetään sähköisen jäsenkirjeen lähettämiseen. Listan jäsenille lähetetyissä viesteissä sähköpostiosoitteet pidetään toisistaan erillään eikä tietty listalla olija saa muiden sähköpostiosoitteita listalta tietoonsa.

 

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan sähköpostiosoite kun hän ilmoittaa sen nettisivujen lomakkeen kautta tai ilmoittaa muuten rekisterinpitäjälle halukkuutensa liittyä listalle. Asiakas voi milloin tahansa poistua listalta  ilmoittamalla rekisterinpitäjälle halukkuutensa poistua listalta.

 

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.